Pressemeldinger

03.03.2020:

Transportsentraler starter fusjonsforhandlinger
Styrene i de to samvirkeforetakene Transportsentralen Lillestrøm SA og Transport-Formidlingen SA har vedtatt at de vil starte forhandlinger med sikte på en fusjon mellom de to foretakene. Behovet for å bli dyktigere som aktører i et transportmarked i endring og kunne tilby bedre betingelser og tjenester til våre eiere, er bakgrunnen for initiativet.

Åpne pressemelding her.

bilde