Snakk med en av våre ansatte

Kontaktpersoner og avdelinger

Vi ønsker å være tilgjengelig både for nye og eksiterende kunder, samarbeidspartnere og våre bileiere, under finner du e-post adresser til våre kontaktpersoner og de ulike avdelingskontorene våre. Du er selvfølgelig velkommen til å sende oss en e-post, men du ønsker kan du ringe oss på telefon +47 22 90 75 00 så setter vi deg over til riktig person.

 

Daglig Leder – Per Jørgen Melnes – pjm@tf.no

Driftssjef – Knut Berger – kb@tf.no

Regnskapssjef – Lisbeth Pedersen – lp@tf.no

Kvalitetssjef – Torunn Garder – tg@tf.no

IT Ansvarlig – K. Øyvind Værnes – ov@tf.no

 

Ekspedisjonen – ekspedisjonen@tf.no

Økonomiavdelingen – okonomi@tf.no

Anleggsavdelingen – anlegg@tf.no

 

bilde