Miljø

Transport-Formidlingen SA – miljøtiltak gjennom årenes løp

Transportbransjen har i mange år bidratt til forurensning og dårlig luftkvalitet i Oslo. Ikke bare har Oslos beboere pustet inn dette, men vi selv også – på veiene.

Vi er vårt ansvar bevisst, og har gjennom mange år foretatt mange grep for å redusere vårt miljøavtrykk

Hva hjelper av alle disse miljøtiltakene i lille Norge? Svaret er like soleklart som det er enkelt: ALLE tiltak, små som store hjelper.

Det er snakk om holdningsendringer, økt kunnskap og en erkjennelse om at miljøet er alles ansvar.

På høy tid å gi både Oslos beboere, og ikke minst alle som går, sykler eller kjører gjennom byen hver dag et pusterom fra forurensning og plager.

Derfor ønsker vi å … 

2023:

Vi resertifiserte oss 20. desember som Miljøfyrtårnbedrift i 3 nye år.

Her kan du se våre klimarapporter hos Miljøfyrtårn…

2020:

Vi resertifiserte oss 30. oktober som Miljøfyrtårnbedrift i 3 nye år.

Hyggelig tilbakemelding fra Miljøfyrtårnsertifisøren:

Transport‐Formidlingen SA har vært Miljøfyrtårn i 3 år, og har i den tiden vist til gode prestasjoner. Sågar årets Miljøfyrtårn i 2018. Virksomheten har meget gode rutiner og systemer for Miljøledelse. De har systemer for oppfølging av alle kontrakter, sjåfører og bileiere. Gode systemer for å følge opp, håndtere og lukke avvik. Virksomheten har et veldig godt fokus på det faktiske miljøaspektet i sin drift, og kunne vise til mange gode, konkret tiltak for å bli bedre. De var veldig bevisste på rollen som ledende i sin bransje, og ønsket å løfte bransjestandarden opp til et høyere nivå.

Utarbeidet 5 mål i henhold til FNs bærekraftstrategi:

Se den komplette bærekraftstrategien her

Miljøkalkulator

Det er stadig etterspørsel etter dokumentasjon på hvilket miljøavtrykk lastebiler generelt har.

Vi har derfor utviklet en løsning som du finner på følgende nettside: www.miljøkalkulator.no

Nominert til Oslo miljøpris 2020

Vi ble blant 22 andre bedrifter nominert til Oslo miljøpris 2020 (Oslo kommune), og vi gratulerer vinner av prisen og samarbeidspartner Norsk Gjenvinning AS. Med bikuber på sitt grønne tak, biler som går på biogass og dyrkeprosjekt med Kuben videregående skole, bidrar de positivt til nærmiljøet både miljømessig og sosialt.

2019:

Vi ble Årets Miljøfyrtårn 2018

Fra stiftelsen Miljøfyrtårn:

Årets Miljøfyrtårn 2018 – små og mellomstore virksomheter

30 % av norske klimagassutslipp forårsakes av transport, og av dette er en fjerdedel knyttet til tyngre kjøretøy og varebiler. For å nå Norges utslippsmål må transportnæringen gjennom en betydelig omstilling, både når det gjelder smartere logistikk og innfasing av lav- og nullutslippskjøretøy.

I tillegg står bransjen for betydelige lokale miljøpåvirkninger fra utslipp av partikler og de forårsaker svevestøv i forbindelse med slitasje på veier. Støyforurensing er, spesielt i tettbygde strøk, enda en faktor som preger miljøet i ytterligere grad.

Samtidig øker behovet for varetransport og frakt av materialer og gods.

Transport-Formidlingen SA tar utfordringen på alvor og jobber aktivt med å ta ned utslipp fra de over 600 tunge kjøretøyene selskapet disponerer (med eierskap i Nortransport). Videre har deres helelektriske flåte av budbiler – «Dønn Grønn» – redusert klimagassutslippet med 50 tonn CO2 i året.

For å kunne imøtekomme stadig større krav til utslippsfrie byggeplasser, har selskapet investert i en kranbil som kjører på biodrivstoff. Selve kranen er helelektrisk og kan betjenes når motoren på bilen er skrudd av. Denne kranbilen er blant de første elektriske kranbilene i landet.

Som en Miljøfyrtårn-bedrift jobber Transport-Formidlingen SA kontinuerlig for å bli en moderne transportsentral som tar et tydelig miljøansvar og etterspør miljøvennlige løsninger fra sine leverandører. Markedet av elektriske tunge lastebiler er ikke tilfredsstillende foreløpig, men det jobbes i dialog med leverandører for å få levert nullutslippskjøretøy som dekker selskapets behov. Selskapet er klar for å legge om til elektriske kjøretøy så snart det er mulig, og i påvente av den teknologiske utviklingen, kjøres en stadig større andel av deres tunge lastebiler på biodrivstoff. Her velges sertifisert biodrivstoff som ikke fremstilles av palmeolje og som tilfredstiller EUs bærekraftskriterier og ISCC-standarden.

Stiftelsen Miljøfyrtårn berømmer Transport-Formidlingen for å være et foregangsselskap, for å ligge i front med å benytte ny og mer miljøvennlig teknologi, for å jobbe aktivt med å påvirke leverandører, og for å være en tydelig forkjemper utad for en bærekraftig transportsektor.

2018:

Miljøtiltak: Vi støtter Oslos langsiktige klimamål, og vil gå foran som en klimaansvarlig virksomhet i hovedstaden:

Miljøtiltak: Dønn Grønn – Kranbil

 • Første kranbil er levert til kunde med elektrisk kran levert av Hiab
 • 100 % utslippsfri under kranarbeid
 • Støyvennlig – El kranens støynivå var 7,4 db stillere en dieseldrevet kran.
 • Brukstid kran: 2 timer og 20 minutter kontinuerlig arbeid.
 • 23 tonnmeter – Rekkevidde 17 meter hydraulisk.
 • Totalt 65 % mindre energiforbruk enn med en normal kranbil.

Miljøtiltak: Egen tank med ECO-1 fornybar diesel:

2017:

Miljøtiltak: 

Miljøbevisste kunder: Mange av våre kunder krever heldigvis at vi til enhver tid har en miljøvennlig bilpark.

Euroklasse 6 lastebiler innehar egenskaper som reduserer miljøavtrykket til et minimum.

Det er gledelig at dagens topp moderne motorer faktisk bidrar til å rense Oslos luft.

Miljøtiltak: Vi ble i desember 2017 en Miljøfyrtårn bedrift:

Når man er en Miljøfyrtårn bedrift, er det et viktig signal til våre «omgivelser» at vi tar miljø på alvor.

I ordningen ligger det også føringer på at vi bør foretrekke de leverandører som innehar likt eller tilsvarende miljøfokus.

Det skaper fokus på miljø i alle ledd, både hos kunde, leverandør og våre egne bileiere.

Miljøtiltak: Lansering av budtjenesten Dønn grønn:

 • Største flåten av elektriske budbiler i Oslo og Akershus
 • Peugot Partner Electric – Ca 13 mil kjørelengde pr lading
 • Tjenesten har egen serviceerklæring – Sjåfører med 2 dager skolering
 • Alle sjåførene bærer uniform – Idkort / hms-kort / hjelm / vernesko
 • Alle bilene er likt profilert med miljøbudskap.
 • Budbiloppdrag ekspress-økonomi / faste ruter / posthåndtering
 • Med utgangspunkt i at bilene vil kjøre 200 km hver om dagen, vil Dønn grønn bilene spare Oslo for 216 kg Co2 om dagen. Per år (med 230 dager drift) vil vi spare nærmere 50 tonn Co2.

Siden oppstart 01.10.2017 har vi vunnet mange offentlige anbud og registrert mange nye miljøbevisste kunder.

Tjenesten er også utvidet til Bergen by, se mer på www.dønngrønn.no

Litt om miljø på TF før 2017:

Som bransje har vi vært prisgitt en samfunnsmessig «utvikling», som regulerer krav til utslipp i forskrifter eller fra regulativer/standarder som ligger i Euroklasse systemet.

Nasjonale mål har gitt press på de største byene spesielt, og det igjen har gitt en utvikling hos produsentene av lastebiler.

Dette miljøpresset blir overført i spesielt offentlige anbud, og dette er med på å skape nye bransjestandarder.

Vi har vært opptatt av å fornye bilparken til våre bileiere på en realiserbar måte, gjennom oppdrag som gir investeringsgrunnlaget og viljen som må til.

Miljødirektoratet samler dataene i en miljøstatus på nettstedet miljostatus.miljodirektoratet.no.

Litt mer detaljer fra Miljødirektoratet og Transport Økonomisk Institutt (TØI)

Du finner mer spennende informasjon fra Transport Økonomisk Institutt (TØI) her – fra tiltak.no.

bilde