Miljø

Fra stiftelsen Miljøfyrtårn:

Årets Miljøfyrtårn 2018 – små og mellomstore virksomheter

30 % av norske klimagassutslipp forårsakes av transport, og av dette er en fjerdedel knyttet til tyngre kjøretøy og varebiler. For å nå Norges utslippsmål må transportnæringen gjennom en betydelig omstilling, både når det gjelder smartere logistikk og innfasing av lav- og nullutslippskjøretøy.

I tillegg står bransjen for betydelige lokale miljøpåvirkninger fra utslipp av partikler og de forårsaker svevestøv i forbindelse med slitasje på veier. Støyforurensing er, spesielt i tettbygde strøk, enda en faktor som preger miljøet i ytterligere grad.

Samtidig øker behovet for varetransport og frakt av materialer og gods.

Transport-Formidlingen SA tar utfordringen på alvor og jobber aktivt med å ta ned utslipp fra de over 600 tunge kjøretøyene selskapet disponerer (med eierskap i Nortransport). Videre har deres helelektriske flåte av budbiler – «Dønn Grønn» – redusert klimagassutslippet med 50 tonn CO2 i året.

For å kunne imøtekomme stadig større krav til utslippsfrie byggeplasser, har selskapet investert i en kranbil som kjører på biodrivstoff. Selve kranen er helelektrisk og kan betjenes når motoren på bilen er skrudd av. Denne kranbilen er blant de første elektriske kranbilene i landet.

Som en Miljøfyrtårn-bedrift jobber Transport-Formidlingen SA kontinuerlig for å bli en moderne transportsentral som tar et tydelig miljøansvar og etterspør miljøvennlige løsninger fra sine leverandører. Markedet av elektriske tunge lastebiler er ikke tilfredsstillende foreløpig, men det jobbes i dialog med leverandører for å få levert nullutslippskjøretøy som dekker selskapets behov. Selskapet er klar for å legge om til elektriske kjøretøy så snart det er mulig, og i påvente av den teknologiske utviklingen, kjøres en stadig større andel av deres tunge lastebiler på biodrivstoff. Her velges sertifisert biodrivstoff som ikke fremstilles av palmeolje og som tilfredstiller EUs bærekraftskriterier og ISCC-standarden.

Stiftelsen Miljøfyrtårn berømmer Transport-Formidlingen for å være et foregangsselskap, for å ligge i front med å benytte ny og mer miljøvennlig teknologi, for å jobbe aktivt med å påvirke leverandører, og for å være en tydelig forkjemper utad for en bærekraftig transportsektor.

 

 

Transport-Formidlingen SA – tiltak gjennom årenes løp:

Transportbransjen har i mange år bidratt til forurensning og dårlig luftkvalitet i Oslo. Ikke bare har Oslos beboere pustet inn dette, men vi selv også – på veiene.

Vi er vårt ansvar bevisst, og har gjennom mange år foretatt mange grep for å redusere vårt miljøavtrykk

Hva hjelper av alle disse miljøtiltakene i lille Norge? Svaret er like soleklart som det er enkelt: ALLE tiltak, små som store hjelper.

Det er snakk om holdningsendringer, økt kunnskap og en erkjennelse om at miljøet er alles ansvar.

På høy tid å gi både Oslos beboere, og ikke minst alle som går, sykler eller kjører gjennom byen hver dag et pusterom fra forurensning og plager.

Miljøtiltak: 

Miljøbevisste kunder: Mange av våre kunder krever heldigvis at vi til enhver tid har en miljøvennlig bilpark.

Euroklasse 6 lastebiler innehar egenskaper som reduserer miljøavtrykket til et minimum.

Det er gledelig at dagens topp moderne motorer faktisk bidrar til å rense Oslos luft.

Miljøtiltak: Vi ble i desember 2017 en Miljøfyrtårn bedrift:

Når man er en Miljøfyrtårn bedrift, er det et viktig signal til våre «omgivelser» at vi tar miljø på alvor.

I ordningen ligger det også føringer på at vi bør foretrekke de leverandører som innehar likt eller tilsvarende miljøfokus.

Det skaper fokus på miljø i alle ledd, både hos kunde, leverandør og våre egne bileiere.

 

Miljøtiltak: Vi støtter Oslos langsiktige klimamål, og vil gå foran som en klimaansvarlig virksomhet i hovedstaden:

 

Miljøtiltak: Lansering av budtjenesten Dønn grønn:

 • Største flåten av elektriske budbiler i Oslo og Akershus
 • Peugot Partner Electric – Ca 13 mil kjørelengde pr lading
 • Tjenesten har egen serviceerklæring – Sjåfører med 2 dager skolering
 • Alle sjåførene bærer uniform – Idkort / hms-kort / hjelm / vernesko
 • Alle bilene er likt profilert med miljøbudskap.
 • Budbiloppdrag ekspress-økonomi / faste ruter / posthåndtering
 • Med utgangspunkt i at bilene vil kjøre 200 km hver om dagen, vil Dønn grønn bilene spare Oslo for 216 kg Co2 om dagen. Per år (med 230 dager drift) vil vi spare nærmere 50 tonn Co2.

– Pr 10 biler 10.04.2018. Flere biler er i anmars …

 • Siden oppstart 01.10.2017 har vi vunnet 2 offentlige anbud, Skatteetaten og Vann- og avløpsetaten (Oslo kommune) og registrert ca. 100 nye miljøbevisste kunder.

Miljøtiltak: Dønn Grønn – Kranbil

 • Første kranbil er levert til kunde med elektrisk kran levert av Hiab
 • 100 % utslippsfri under kranarbeid
 • Støyvennlig – El kranens støynivå var 7,4 db stillere en dieseldrevet kran.
 • Brukstid kran: 2 timer og 20 minutter kontinuerlig arbeid.
 • 23 tonnmeter – Rekkevidde 17 meter hydraulisk.
 • Totalt 65 % mindre energiforbruk enn med en normal kranbil.

 

Miljøtiltak: Egen tank med ECO-1 fornybar diesel:

 

bilde