Bli bileier

Stedet for bileiere som vil bli enda bedre

Lastebileiere er selvstendige mennesker og mange er skeptiske til å gå inn i forpliktende samarbeid, nettopp av frykt for å miste denne selvstendigheten. I Transport-Formidlingen SA har vi tatt hensyn til våre medlemmers behov for frihet, og kombinert det med god tilgang til oppdrag, støttesystemer og for mange det viktigste, trygghet.

Det er stor etterspørsel etter dyktige sjåfører og bileiere i dagens marked. Vi er derfor aktivt på leting etter dyktige samarbeidspartnere og tar gjerne i mot deg for en prat.
Vi har gjort det til rutine å gi alle som godkjennes som andelshavere hos oss, ett års prøvetid. Dette for å sikre en gjensidig mulighet til å bli ordentlig kjent, og etablere gode samarbeidsrutiner for begge parter.

Ønsker du å vite mer om fordelene og mulighetene Transport-Formidlingen SA kan tilby deg?

Ta kontakt med vår Driftssjef Knut Berger på e-post kb@tf.no eller på telefon: 22907500

Klikk her for å lese vår Bli bileier brosjyre (PDF)

bilde