Smittevern

Transport-Formidlingen SA har innført en rekke tiltak for å forhindre smitte, og vi får stadig påminnelser på at det vil være avgjørende å holde fortsatt fokus på dette.

Vi har fra koronautbruddet startet hatt full drift på våre tjenester, men da i tråd med gjeldende retningslinjer gitt av helsemyndighetene.

 

For våre bileiere, sjåfører, ansatte og andre involverte er grunnleggende smitteverntiltak gjeldende:

  1. Syke personer skal holde seg hjemme
  2. God hånd- og hostehygiene, og forsterket renhold
  3. Kontaktreduserende tiltak

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Dette gjelder uansett type sykdom, og selv med lette symptomer.

Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte. Forsterket renhold bør vurderes, spesielt for kontaktpunkter som berøres hyppig. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

Når du har akutt luftveisinfeksjon
Det anbefales at alle som har nyoppståtte luftveisymptomer som ikke har en kjent årsak, testes og holder seg hjemme til prøvesvar foreligger og de ikke lenger har disse symptomene. . For barn som har testet negativt er allmenntilstand viktigst, og lette restsymptomer, som rennende nese, etter gjennomgått luftveisinfeksjon behøver ikke tillegges vekt.  Kunnskapen vi har så langt tyder på at man er mest smittsom dagene rundt sykdomsstart og raskt blir mindre smittsom når symptomene er borte. Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme. Hvis du har bekreftet eller sannsynlig covid-19 må du i tillegg være isolert i minst 3 døgn etter symptomfrihet og minst 8 døgn etter symptomdebut.

Alle med symptomer på covid-19 bør testes
Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på covid-19 testes raskest mulig. Dette inkluderer alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer som lege mistenker skyldes covid-19. Covid-19 har ofte følgende symptomer; feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse. For beboere i sykehjem bør det være lav terskel for å mistenke covid-19. Barn under 10 år med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon kan se an symptomene hjemme et par dager før testing. Barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes. Alle som testes bør holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG de er blitt symptomfri.

2020-07-01 Flytskjema.png

Administrasjonen – tiltak

Det er fortsatt bruk av hjemmekontor for administrasjonen når det er mulig.

Våre bileiere og sjåfører fortsetter å følge de rutiner som er iverksatt av oss og/eller våre oppdragsgivere.

 

Alle våre administrative tjenester er tilgjengelig som tidligere, og du får tak i oss som før på telefon 22907500.

 

Kontakt oss hvis du har spørsmål knyttet til smittevern og/eller tiltak vi kan gjøre for at transporten skal bli så trygg som mulig.

Du kan kontakte oss direkte ved å sende en e-post, eller ringe 22907500.

Kjørekontor/ekspedisjonen – ekspedisjonen@tf.no

Økonomiavdelingen – okonomi@tf.no

For mer generelle henvendelser til administrasjonen – firmapost@tf.no.

 

Trykk her for mer informasjon om prosedyrer