Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Vi anbefaler at du sender en e-post direkte til den avdelingen du ønsker kontakt med.

Merk: Sender du e-post til en ansatt direkte (ved å trykke på navnet), så ta kontakt med avdelingen om du ikke har fått svar innen rimelig tid. Ferietid, befaringer, møtevirksomhet og lignende kan forhindre svar…

Ring vårt sentralbord +47 22 90 75 00 om du ønsker å snakke med oss.

 

Ekspedisjonen – Tipp og anlegg

E-post til tipp og anlegg 

Vakttelefon: +47 928 49 003

 

Asbjørn Ekre

Transportkonsulent

 

Dag Troberg

Transportkonsulent

 


Ekspedisjonen – Gods / Distribusjon / Kran 

E-post til Gods / Distribusjon / Kran 

 

Are Visjø

Ekspedisjonsleder

 

Eivind Aunet

Transportkonsulent

 

Frode Berntsen

Transportkonsulent – Distribusjon

 

Øyvind Martinsen

Transportkonsulent – Kran

 

Kasper Nordby

Prosjektcontroller

 

Marius Kristensen

Vaktmester

Mobil: +47 934 06 601

 

Økonomiavdelingen – Regnskap

E-post til Økonomiavdelingen

 

Anne-Kathrine Bøe

Økonomimedarbeider

 

Anne-Lise Haugen

Økonomimedarbeider

 

Barbro Aanonli

Økonomimedarbeider

 

Administrasjonen

E-post til Administrasjonen

 

Per-Jørgen Melnes

Daglig leder

Mobil: +47 928 49 010

 

Knut Berger

Driftssjef

Mobil: +47 934 06 600

 

Lisbeth Pedersen

Regnskapssjef

Mobil: +47 928 49 101

 

Tore Alm

Salgs- og Markedssjef

Mobil: +47 900 73 977

 

Marius Stenberg

Driftsleder

Mobil: +47 908 43 290

 

Bjarne Oleivsgard

Selger

Mobil: +47 951 14 000

 

Kjell Øyvind Værnes

IT ansvarlig

Mobil: +47 928 49 006

 

bilde