Tank med biodiesel på TF!

Tank med biodiesel på TF!

Transport-Formidlingen SA har inngått en avtale med Eco-1 bioenergi AS om levering av 2G Polar biodiesel.
I startfasen er det et prosjekt mot en bestemt kunde, og på sikt ønsker vi å tilby dette for flere medlemmer.
De aller fleste motorer kan kjøre på dette, men sjekk for sikkerhets skyld før du tanker – med tanke på garantier etc.
70% reduksjon i utslipp av NOx partikler og CO2 nøytralitet, så er dette er et viktig steg i retning av en renere by.

2G POLAR er en 2. generasjons fornybar diesel, et avansert biodrivstoff.

Produktet erstatter fossil diesel hos kunder som prioriterer miljø og sikker drift på alle typer dieselmotorer.

2G er helt rent, blankt og tilnærmet luktfri.